Skip to main content
 • PRIVACY POLICY

Dit is de privacyverklaring van La Jo Nails. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevens verwerking van La Jo Nails door middel van het klantensysteem van La Jo Nails en de verwerking via onze website La Jo Nails.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

La Jo Nails respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van La Jo Nails. U dient zich ervan bewust te zijn dat La Jo Nails niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van de andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

 

  • Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een behandeling van La Jo Nails in de salon vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken op een registratie- en toestemmingsformulier en deze te ondertekenen.

 

  • (Persoons)gegevens verstrekt via het contactformulier van de website worden voor de volgende doelen verwerkt:

Deze gegevens worden opgeslagen in een e-mail programma van La Jo Nails op een pc/tablet.

– De ingevulde persoonsgegevens via de website op het contactformulier worden door La Jo Nails uitsluitend gebruikt om te reageren op de door u ingevulde tekst bij de opmerkingen / vragen.

 

  • (Persoons)gegevens verstrekt op het Registratie- en toestemmingsformulier worden voor de volgende doelen verwerkt:

Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van La Jo Nails en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

– Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
– Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van facturen en bij het versturen van facturen bij niet nakomen van afspraken zoals deze worden vermeld in de algemene voorwaarden van La Jo Nails.
– Uw ingevulde gegevens bij “bijzonderheden” worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren en/of de behandeling af te stemmen op de persoon. Foto’s van uw nagels kunnen alleen met uw toestemming worden gebruikt op de website van La Jo Nails, op social media en in een fotoalbum voor in de nagelsalon.

 

  • Gegevens voor personen jonger dan 16 jaar:

Onze website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jongen zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over de kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lajonails.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

  • Derden:

La Jo Nails verstrekt uw (persoons)gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en La Jo Nails.

Met bedrijven die uw (persoons)gegevens verwerken in opdracht van La Jo Nails, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw (persoons)gegevens.

 

  • Bewaartermijn:

La Jo Nails verwerkt en bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw (persoons)gegevens worden verzameld en tot maximaal 3 maanden na uw laatste bezoek aan de nagelsalon of tot het moment dat u verzoekt de (persoons)gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de (persoons)gegevens vernietigd.

Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt La Jo Nails opnieuw uw toestemming,

 

  • Cookies:

De website van La Jo Nails maakt gebruikt van drie soorten cookies:

 

  1. Google Analystics cookies: Deze wordt gebruikt om websitestatistieken bij te verzamelen.
  2. Sessie cookie: Met behulp van een sessie cookie kan er gezien worden welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken.
  3. HTTP cookies: Een stukje gegeven dat gebruikt wordt om te onthouden wat een gebruiker heeft gedaan op vorige pagina’s en interacties bij te houden op de website.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

 

  • Hoe La Jo Nails (persoons)gegeven beveiligt:

La Jo Nails neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee het dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met La Jo Nails.

 

  • Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen:

Via de eigenaresse van La Jo Nails kan u een verzoek indienen om uw (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. La Jo Nails zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren. Daarnaast hebt u het recht om uw  eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens door La Jo Nails en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij La Jo Nails een verzoek kunt indienen om de (persoons)gegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Een verzoek indienen of bezwaar te maken kan door een e-mail te sturen naar info@lajonails.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservice (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. La Jo Nails wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Dit kan via de volgende website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl