Skip to main content

ALGEMENE

VOORWAARDEN

Afspraak

Er wordt alleen op afspraak gewerkt. Graag +/-5 minuten van tevoren aanwezig zijn.

Als een klant te laat op de afgesproken tijd aanwezig is, is La Jo Nails genoodzaakt deze tijd van de behandeling af te halen. Als een behandeling is ingekort door te laat komen, zal het volledige bedrag van de afgesproken behandeling in rekening gebracht worden.

Uit hygiënisch oogpunt en om een goede hechting van het product te verzekeren is het niet toegestaan tijdens een behandeling te roken of te eten.

Afspraak verzetten/annuleren

Een afspraak kan tot maximaal 48 uur van tevoren kosteloos verzet/geannuleerd worden.

Als een afspraak binnen 48 uur geannuleerd of verplaatst wordt brengen wij 50% van de behandeling in rekening voor het annuleren. Als een afspraak binnen 24 uur geannuleerd wordt of een afspraak wordt niet nagekomen, dan brengen wij 100%  van de behandelingskosten in rekening. La Jo Nails had namelijk in deze tijd ook een andere klant kunnen helpen.

Werk van een andere salon 

Als er producten van een andere salon op de nagels zitten, zal La Jo Nails deze set eerst volledig verwijderen. Wanneer er een schimmel of schadelijke bacterie op de nagel wordt waargenomen zal La Jo Nails de behandeling staken en het advies geven een huisarts in te schakelen.

 

Betaling 

Betaling kan uitsluitend contant gedaan worden. Een pin is niet aanwezig. Als de betaalplicht niet voldaan kan worden zal La Jo Nails een incassobureau inschakelen. Vervolgbehandelingen zullen worden gestaakt.

Leeftijdgrens

Wij plaatsen alleen producten bij personen boven de 18 jaar.

Garantie

Als een klant niet tevreden is over een behandeling, neem dan binnen 7 dagen contact op, zodat La Jo Nails een oplossing kan bieden in de vorm van een eventuele bijwerking indien er een falend product gebruikt is of een verkeerde applicatie is gedaan. Indien de verzorgingstips niet zijn nageleefd, kan het normaal geldende tarief voor herstel in rekening gebracht worden.

La Jo Nails geeft 7 dagen garantie op de behandeling en producten. Deze garantie is niet van toepassing indien:

  • De nagels binnen die tijd zijn behandeld door een andere salon of door de klant zelf zijn bewerkt.
  • De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën/ schoonmaakmiddelen heeft gewerkt
  • De nagels zijn afgebeten of opzettelijk afgebroken/afgetrokken
  • De klant een nagelbijtachtergrond heeft
  • De klant de nagels langer wenst dan geadviseerd door La Jo Nails
  • De adviezen voor verzorging thuis niet heeft opgevolgd.

Aansprakelijkheid

La Jo Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, onstaan doordat La Jo nails is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

La Jo Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

Bij diefstal uit de salon zal La Jo Nails altijd de politie inschakelen.